Транспорттан дәнді түсіру жабдықтарының есебі

Типтік жобаларды жасауда дәннің максималды сағаттық түсуін Ач мына формуламен анықтайды:

(11)

Кч – біртекті емес сағаттық коэффицент (3-кесте);

Т – 24 сағаттағы автомобиль транспортынан өтетін дән.

Автомобиль транспортынан дәнді қабылдауға қажетті технологиялық линияның саны – Nл мына формулаға байланысты анықталады:

(12)

Мұндағы Кк – астық культурасына байланысты транспорттық жабдықтың өнімділігінің төмендеу коэффициенті; (4-кесте) [1]

Кв.з – ылғалдылығы мен заладануына байланысты астықты орын ауыстыру кезіндегі транспорттық жабдықтың өнімділігінің төмендеу коэфициенті; (5-кесте) [1]

Qл- автотранспорттан дәнді қабылдау кезіндегі линияның өнімділігі; (13 – кестеге [1] байланысты қабылдайды).

Qл=123

Автомобиль көтергіштердің керекті саны Транспорттан дәнді түсіру жабдықтарының есебі технологиялық линиялардың саны мен өнімділігіне байланысты анықталады, ал автомобиль көтергіштердің өнімділігі мына формула бойынша анықталады:


(13)

Мұндағы – автотранспорттың орташа жүккөтергіштіктің белгілі бір маркасына байланысты автомобиль жүктеуішінің техникалық өнімділігі; 14 – кесте [1] бойынша алынады.

14- кесте. [1] Автомобиль жүктеуішінің техникалық өнімділігі.

ГУАР – 165

- тасымалдау құрылғысының линиясына 1 тәулікте түсетін партия санына автотранспорттың орташа жүк көтергіштігіне байланысты автомобиль жүктеуішінің техникалық өнімділігінің коэффиценті; 15 – кесте [1] бойынша алынады.

- автомобиль жүктеуішінің коэффицентінің төмендеуі;

Кпр=0,82

Егер автомобиль жүктеуішінің өнімділігі қабылдау линиясының өнімділігінен ( ) төмен болса, онда екі автомобиль жүктеуішінің бір линияға Транспорттан дәнді түсіру жабдықтарының есебі орнатылуын алдын – ала қарап шығу керек. Автомобиль жүктеуішінің астындағы қабылдау бункерінің сыйымдылығын 25 тоннадан кем етіп алмауын ескеру керек.documentahygqzx.html
documentahygykf.html
documentahyhfun.html
documentahyhnev.html
documentahyhupd.html
Документ Транспорттан дәнді түсіру жабдықтарының есебі